Xổ số miền Trung thứ năm_Xổ số miền Bắc Chủ Nhật hàng_Xổ số miền Bắc thứ Nam

Nội dung chính
  Định nghĩa về chất lượng, ý nghĩa của quản lý chất lượng, định nghĩa về quản lý chất lượng vĩ mô và các yếu tố quản lý chất lượng đều được trình bày chi tiết và chặt chẽ trong các chuyên khảo chất lượng có liên quan. Ở đây,  chúng tôi chỉ muốn nói ngắn gọn về chất lượng của quy trình sản xuất của nhà máy sản xuất thùng carton. Một số quan điểm và phương pháp kiểm soát.
  Nhà máy sản xuất thùng carton thường xây dựng các tiêu chuẩn nội bộ dựa trên các tiêu chuẩn quốc gia và theo yêu cầu thực tế của khu vực hoặc cơ sở khách hàng. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động thực tế của quy trình sản xuất, họ thường không thể đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khách hàng hoặc tiêu chuẩn nội bộ của doanh nghiệp, dẫn đến khiếu nại và thậm chí là trả lại hàng.
  Đầu tiên việc kiểm soát chất lượng quy trình sản xuất được đề cập trong bài viết này liên quan đến việc thiết bị, quy trình và nguyên liệu đáp ứng các yêu cầu cơ bản của sản phẩm.

  1) Tiêu chuẩn chất lượng sản xuất và phương pháp kiểm tra của quy trình phải rõ ràng và nắm vững.

  {关键字}
   
  - Để đạt được kiểm soát chất lượng của quá trình sản xuất, người vận hành từng điểm kiểm soát chất lượng phải ghi nhớ rõ ràng các tiêu chuẩn chất lượng. Nắm vững phương pháp kiểm tra chất lượng để đảm bảo sản phẩm đạt đủ chất lượng sản xuất
  - Các điểm kiểm soát chất lượng phải có tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng và các tiêu chuẩn nội bộ của doanh nghiệp phải được đăng ở những nơi dễ thấy của các điểm kiểm soát. Đối với các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng của khách hàng đặc biệt, họ có thể được gửi đến bộ phận sản xuất cùng với đơn đặt hàng quy trình sản xuất (còn được gọi là đơn đặt hàng công việc sản xuất). Tuy nhiên, đối với các đơn hàng mới, cần đặt tiêu chuẩn chất lượng bằng văn bản. Các yêu cầu của tiêu chuẩn này cần được mô tả rõ ràng và minh bạch. Khi bộ phận sản xuất nhận được các tiêu chuẩn bằng văn bản, các tiêu chuẩn này phải được ràng buộc và lưu trữ. Để tiếp tục sử dụng trong những lần sản xuất tiếp theo. Đơn hàng mới có thể được đánh dấu bằng các yêu cầu đặc biệt. Nhưng vẫn có các yêu cầu chung 
  - Sau khi tiêu chuẩn chất lượng của điểm kiểm soát rõ ràng, người vận hành từng điểm kiểm soát chất lượng phải thực hiện tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng, đồng thời sử dụng thành thạo các công cụ kiểm tra và phương pháp kiểm tra để xác định chất lượng sản phẩm tại điểm kiểm soát này. Cần lưu ý ở đây rằng không phải tất cả các điểm kiểm soát chất lượng đều có tiêu chuẩn quốc gia, nhưng các doanh nghiệp phải xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng và phương pháp kiểm tra cho các điểm kiểm soát chất lượng.
  - Ví dụ, giấy sóng hai lớp được sản xuất bởi máy sóng có hình dạng, chiều cao, độ bám dính, lượng keo, v.v., một số có tiêu chuẩn định lượng và một số không thể đưa ra các tiêu chuẩn định lượng tại nơi sản xuất, nhưng chúng có thể dựa trên kinh nghiệm thực tế, sử dụng phương pháp kiểm tra bằng trực quan hoặc các công cụ kiểm tra của doanh nghiệp để hình thành các tiêu chuẩn và phương pháp kiểm tra tương ứng.
  - Một ví dụ khác, việc in các hộp carton quy định rằng "in phải rõ ràng, không được sờn và áp lực in phải vừa phải." Chính xác thì "rõ ràng" là gì? Điều gì được coi là "không sờn" và "áp lực in vừa phải"? Không có yêu cầu định lượng trong tiêu chuẩn, nhưng trong hoạt động thực tế, tiêu chuẩn chất lượng tương ứng cũng có thể được xây dựng. Ví dụ, liên quan đến các yêu cầu về áp lực in, "không được có vết lõm có thể nhìn thấy sau khi in văn bản, hoặc vết lõm rõ ràng khi chạm bằng tay, khi in 40 đến 60 tram, lô tram không được có biểu hiện bám dính.

  2) Tất cả nhân viên tham gia tự kiểm tra và kiểm tra lẫn nhau

  {关键字}
   
  - Tất cả nhân viên tham gia kiểm soát chất lượng của quá trình sản xuất và thiết lập hệ thống tự kiểm tra và kiểm tra lẫn nhau. Đối với người điều hành tại mỗi điểm kiểm soát chất lượng, đặc biệt là các người điều hành chính, họ phải ghi nhớ các tiêu chuẩn chất lượng của các điểm kiểm soát chất lượng và phải nắm vững các phương pháp phát hiện kiểm soát chất lượng để đáp ứng các yêu cầu về khả năng viết, ghi nhớ và áp dụng. Khi sản xuất các sản phẩm đặt hàng đặc biệt, kiểm tra các tiêu chuẩn của khách hàng và thực hiện nghiêm túc các hệ thống tự kiểm tra và kiểm tra lẫn nhau. Đồng thời, cần làm rõ người chịu trách nhiệm về điểm kiểm soát chất lượng và xây dựng một hệ thống đánh giá tương ứng về người chịu trách nhiệm và hiệu suất công việc.

  3) Sửa chữa và bảo trì thiết bị

  {关键字}
   
  - Trong các doanh nghiệp sản xuất thùng carton, vai trò của sửa chữa và bảo trì thiết bị chỉ được coi là sự đảm bảo cho sản xuất bình thường, Về mặt tư duy, không có nhiều liên quan đến kiểm soát chất lượng sản phẩm, nhưng đây chính xác là yếu tố không thể thiếu để kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất. Bằng cách tối đa hóa khả năng của thiết bị, giảm lỗi thiết bị (chẳng hạn như lỗi dừng và lỗi chất lượng), cải thiện hiệu suất thiết bị (hiệu suất định lượng và hiệu suất định tính), bằng cách cải thiện sự an toàn, vệ sinh và môi trường, chúng ta mới có thể góp phần đảm bảo chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả và giảm chi phí.

  4)  Kiểm tra quá trình và xử lý sản phẩm bị lỗi

  -      Công nhân là người sản xuất sản phẩm và là người đầu tiên bảo đảm về chất lượng sản phẩm, Công nhân có trách nhiệm tiến hành tự kiểm tra theo yêu cầu chất lượng của sản phẩm, lưu trữ kết quả tự kiểm tra (sản phẩm đủ tiêu chuẩn và không đủ tiêu chuẩn) theo quy định và lập hồ sơ kiểm tra. Đối với các sản phẩm bị lỗi xảy ra trong sản xuất, các loại sản phẩm bị lỗi cần được phân biệt,  phân chia các sản phẩm nào sửa được và không sửa được, các phương pháp xử lý khác nhau được thực hiện cho các sản phẩm  khác nhau. Trong các doanh nghiệp sản xuất thùng carton, do sản lượng lớn và nhiều lô, rất khó xác định một số lượng nhỏ sản phẩm bị lỗi riêng lẻ, nhưng lô sản phẩm bị lỗi phải kiểm định và xác nhận, và cuối cùng được xử lý theo cách thống nhất.

  5) Sửa chữa và phòng ngừa

  -      Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp đã ở trong giai đoạn sản xuất, Mặc dù quy trình quản lý và công nghệ cải tiến tiếp tục tăng lên, một số vấn đề chất lượng do kỹ thuật đang giảm. Tuy nhiên, các vấn đề chất lượng do sự sơ suất của người điều hành vẫn chưa được loại bỏ. Ví dụ, khi một nhân viên dây chuyền sản xuất chuyển đổi giấy sóng có trọng lượng khác nhau, do không điều chỉnh áp suất trong phần máy sấy, gây ra việc sóng bị ép, lỗi in trên máy in, v.v., dẫn đến sản phẩm bị lỗi, hỏng và thậm chí dẫn đến khiếu nại của khách hàng. Mặc dù phát sinh không nhiều, nhưng ngày nay, với sự cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt, làm thế nào để giải quyết vấn đề này đã trở thành một điểm quan trọng của các hoạt động quản lý chất lượng trong quá trình sản xuất. Các doanh nghiệp hiện tại thường xử lý theo cách truyền thống như cải thiện ý thức trách nhiệm và sự chú ý của mọi người. Thực tế đã chứng minh rằng phương pháp này bị hạn chế, bởi vì người vận hành chỉ có thể giảm lỗi mà không thể loại bỏ lỗi. Do đó, để giải quyết vấn đề này, chúng ta không chỉ nên dựa vào trách nhiệm và sự chú ý của con người, mà còn dựa vào thiết bị chống lỗi, công cụ và phương pháp, cố gắng giảm thiểu lỗi của con người, hoặc lỗi có thể được phát hiện và sửa ngay lập tức. Sử dụng thiết bị kiểm tra chất lượng tự động để tìm ra các vấn đề về chất lượng trong quy trình sản xuất thùng carton.
  -     Việc đầu tư thiết bị máy móc sản xuất bao bì hiện đại tiết kiệm được thời gian, nhân lực, giảm lỗi trong quá trình sản xuất. Ở Việt Nam, khi khách hàng cần giải quyết các vấn đề trên thì hãy liên hệ công ty TNHH Việt Đạt - chuyên gia thiết bị sản xuất bao bì.