Xổ số miền Trung thứ năm_Xổ số miền Bắc Chủ Nhật hàng_Xổ số miền Bắc thứ Nam

Nội dung chính
  Hiện nay, trong cộng đồng quốc tế, hệ thống bao bì xanh đã trở thành một trong những nội dung chính của việc thiết lập các tiêu chuẩn xanh ở các nước phát triển. Theo số liệu thống kê do Văn phòng Thống kê Liên Hợp Quốc cung cấp, 90% người Mỹ, 89% người Đức và 84% người Hà Lan mua hàng hóa với tiêu chuẩn môi trường. Là quốc gia đang phát triển lớn nhất thế giới,
   
  {关键字} 
  {关键字}
  Máy bao bì chất lượng cao
  Hệ thống bao bì xanh yêu cầu các vật liệu đóng gói phải tiết kiệm tài nguyên, giảm chất thải, dễ tái chế hoặc tái chế sau khi sử dụng hoặc dễ phân hủy tự nhiên, không gây ô nhiễm môi trường, bảo vệ tài nguyên môi trường và sức khỏe người tiêu dùng. Điều đó có nghĩa là, toàn bộ quá trình đóng gói sản phẩm từ lựa chọn nguyên liệu, chế biến nguyên liệu, sản xuất và sử dụng sản phẩm, tái chế và tái chế chất thải đến xử lý cuối cùng sẽ không gây hại cho cơ thể con người và môi trường. Các nước phát triển đã đưa ra nguyên tắc "4R1D": giảm sử dụng vật liệu đóng gói trong các điều kiện đáp ứng sự bảo vệ, tiện lợi, bán hàng và các chức năng khác của bao bì; để tái sử dụng, bao bì có thể được tái sử dụng sau khi hoàn thành một chức năng nhất định; để tái chế và tái sử dụng. Tái chế, thông qua việc sản xuất các sản phẩm tái chế, thiêu đốt và sử dụng năng lượng nhiệt, ủ phân để cải tạo đất và các biện pháp khác để đạt được mục đích tái sử dụng; có thể được nạp lại, lon, chai và bao bì khác sau khi tái chế, có thể được đổ đầy lại và sử dụng; phân hủy, chất thải bao bì có thể được phân hủy, không tạo ra ô nhiễm môi trường, và việc cải thiện đất là đạt được.
  Hệ thống bao bì xanh ở hầu hết các nước phát triển được thực hiện thông qua các luật và quy định trong nước. Tuy nhiên, các biện pháp chính sách không phù hợp và khoảng cách giữa các tiêu chuẩn của các quốc gia cũng mang lại tác động tiêu cực lớn đối với thương mại xuất khẩu của Việt Nam. Đối với các vật liệu đóng gói có liên quan, luật pháp và quy định môi trường của châu Âu và Mỹ có các yêu cầu và tiêu chuẩn cao hơn để dễ xử lý và tái chế các vật liệu đóng gói hàng hóa. Vật liệu đóng gói trước hết được yêu cầu phải an toàn, và thứ hai là vô hại đối với cơ thể con người và môi trường tự nhiên. Vật liệu đóng gói của lạc hậu, khó xử lý, thu hồi thấp và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đối với các nước nhập khẩu. Điều này đã khiến nhiều sản phẩm tại Việt Nam được xuất khẩu vì vấn đề bao bì. Với tiếng nói ngày càng mạnh mẽ của bảo vệ môi trường trên toàn thế giới, bao bì xanh đã trở thành một xu hướng tất yếu của sự phát triển thị trường bao bì. Trước "rào cản xanh" cần phải đẩy mạnh phát triển bao bì xanh, cần đầu tư hệ thống dây chuyền sản xuất bao bì hiện đại, cung cấp được đủ năng suất và đạt hiệu quả cao.